Báo giá thiết kế

báo giá thiết kế nội thất

Tư vấn thiết kế đáp ứng các yêu cầu, mong muốn của gia chủ và phù hợp với ngân sách đầu tư

Gói
Cơ bản
Tối giản:150,000/m2
Hiện đại Luxury: 200,000/m2
Tân cổ điển: 200,000/m2
Gói
Cao cấp
250,000/m2
280,000/m2
280,000/m2

Hồ sơ thiết kế bao gồm

Gói
Cơ bản
Khảo sát mặt bằng
Bố trí mặt bằng 2D các phòng
Phối cảnh 3D
Chỉnh sửa thiết kế 3 lần
Báo giá
Tư vấn phong cách thiết kế
Concept thiết kế
Tư vấn chọn vật liệu phù hợp
Tư vấn chọn phụ kiện, thiết bị
Chi tiết đồ gỗ nội thất
Chi tiết cấp thoát nước
Chi tiết bố trí ổ cắm
Chi tiết hệ thống chiếu sáng
Chi tiết hệ thống máy lạnh
Chi tiết trần, tường
Hồ sơ xin phép thi công (trong dự án)
Giám sát quyền tác giả
Gói
Cao cấp
Khảo sát mặt bằng
Tư vấn phong cách thiết kế
Concept thiết kế
Bố trí mặt bằng 2D các phòng
Phối cảnh 3D
Chỉnh sửa thiết kế đến khi ưng ý theo concept đã thống nhất
Báo giá chi tiết
Tư vấn chọn vật liệu phù hợp
Tư vấn chọn phụ kiện, thiết bị
Chi tiết đồ gỗ nội thất
Chi tiết cấp thoát nước
Chi tiết bố trí ổ cắm
Chi tiết hệ thống chiếu sáng
Chi tiết hệ thống máy lạnh
Chi tiết trần, tường, sàn
Hồ sơ xin phép thi công (trong dự án)
Giám sát quyền tác giả

báo giá thiết kế kiến trúc

Tư vấn thiết kế đáp ứng các yêu cầu, mong muốn của gia chủ và phù hợp với ngân sách đầu tư

Gói
Cơ bản
Tối giản: 180,000/m2
Hiện đại Luxury: 200,000/m2
Tân cổ điển: 200,000/m2
Gói
Phổ thông
Tối giản: 220,000/m2
Hiện đại Luxury: 250,000/m2
Tân cổ điển: 250,000/m2
Gói bao gồm kiến trúc và nội thất
Cao cấp
Tối giản: 280,000/m2
Hiện đại Luxury: 300,000/m2
Tân cổ điển: :300,000/m2

Hồ sơ thiết kế bao gồm

Gói
Cơ bản
Khảo sát mặt bằng
Tư vấn phong cách thiết kế
Bố trí mặt bằng 2D các phòng
Phối cảnh 3D
Chỉnh sửa thiết kế 3 lần
Báo giá chi tiết
Concept thiết kế
Tư vấn chọn vật liệu phù hợp
Tư vấn chọn phụ kiện, thiết bị
Chi tiết đồ gỗ nội thất
Chi tiết cấp thoát nước
Chi tiết bố trí điện
Chi tiết hệ thống chiếu sáng
Chi tiết hệ thống máy lạnh
Chi tiết trần, tường
Giám sát quyền tác giả
Gói
Phổ thông
Khảo sát mặt bằng
Tư vấn phong cách thiết kế
Bố trí mặt bằng 2D các phòng
Phối cảnh 3D kiến trúc
Chỉnh sửa thiết kế đến khi ưng ý theo concept đã thống nhất
Báo giá chi tiết xây dựng
Chi tiết cấp thoát nước
Chi tiết bố trí điện
Chi tiết hệ thống chiếu sáng
Chi tiết trần, tường, sàn
Bộ hồ sơ chi tiết kiến trúc?
Tư vấn chọn vật liệu hoàn thiện
Tư vấn chọn thiết bị
Giám sát quyền tác giả
Chi tiết hệ thống máy lạnh
Concept thiết kế nội thất
Phối cảnh 3D nội thất
Chi tiết đồ gỗ nội thất
Báo giá chi tiết nội thất
Tư vấn chọn vật liệu nội thất
Tư vấn chọn thiết bị, phụ kiện
Gói kiến trúc + nội thất
Cao cấp
Khảo sát mặt bằng
Tư vấn phong cách thiết kế
Bố trí mặt bằng 2D các phòng
Phối cảnh 3D kiến trúc
Chỉnh sửa thiết kế đến khi ưng ý theo concept đã thống nhất
Báo giá chi tiết xây dựng
Chi tiết cấp thoát nước fix với công năng nội thất
Chi tiết bố trí điện fix với thiết kế nội thất
Chi tiết hệ thống chiếu sáng fix thiết kế nội thất
Chi tiết trần, tường, sàn
Bộ hồ sơ chi tiết kiến trúc?
Tư vấn chọn vật liệu hoàn thiện
Tư vấn chọn thiết bị
Giám sát quyền tác giả
Chi tiết hệ thống máy lạnh
Concept thiết kế nội thất
Phối cảnh 3D nội thất
Chi tiết đồ gỗ nội thất
Báo giá chi tiết nội thất
Tư vấn chọn vật liệu hoàn thiện nội thất
Tư vấn chọn thiết bị, phụ kiện